Nerczyca występuje ti dzieci po błonicy, w przebiegu kiły i gruź-licy, i— często jednak bez ustalonej etjologji. Objawy: obrzęki, oligurja, w moczu — duże ilości białka, wałecz-ków, wysoki ciężar gatunkowy, brak krwinek; ciśnienie krwi, mocznik we krwi —- w normie. Pewną odmianę nerczycy stanowi postać lipoidowa, w której poza wymienionerni objawami stwierdzamy w moczu obecność Ciał dwułomnych i zwiększoną ilość cholesteryny we krwi. Rokowanie wątpliwe, głównie w postaci lipoidowej, ze względu na wielką skłonność do zakażeń, specjalnie pneumokokowych; możliwe jed-nak całkowite wyleczenie. Leczenie winno uwzględnić czynnik wywołujący (kiła I), poza tern jest przeważnie dietetyczne: ograniczamy płyny, usuwamy z pożywienia sól kuchenną; poza temi zastrzeżeniami dieta winna być bogata we wszyst-kie podstawowe składniki pożywienia ze szczególnem uwzględnieniem pokarmów bogatych w białko (ser, jaja, mięso). Korzystny wpływ wywierają gorące kąpiele i naświetlania promie, niami pozaczerwonemi (vitalux), wreszcie pobyt w ciepłym klimacie; w uporczywych przypadkach korzystne działanie diuretyczne nieraz osią-gamy zapomocą mieszanki alkalicznej (natr. bicarbonicum, magnes, car-bon. i kalium ótricum aa 2—3 razy dziennie po 5 g.) przy jednoczeniem stosowaniu diety alkalizującej (jarzyny, owoce, cukier).